Friday, 12 June 2015

โหระพา Thai sweet Basil, plant ปลูก โหระพา ในกระถาง สวน ครัวเล็ก ๆ สวน ครัวคอนโด สวน ครัวระเบียง สวน ครัวกระถางเด็ดทำกับข้าวไปหลายรอบแระ อิอิ  

No comments:

Post a Comment