Friday, 12 June 2015

สะระแหน่ Thai mint, plant ปลูก สะระแหน่ ในกระถาง สวน ครัวเล็ก ๆ สวน ครัวคอนโด สวน ครัวระเบียง สวน ครัวกระถาง


ซื้อเมล็ดพันธ์ุ มาหว่านไว้ใต้กระถาง หว่านไปเยอะเลย ไม่คิดว่าจะงอกเยอะขนาดนี้ คือตอนหว่านกลัวไม่งอก เยอะไว้ก่อน 55  งอกมาตรึมเลยทีนี้ เดียวรอโตก่อน ค่อยว่ากันต่อไป จะยังไงดี 


เจ้าตัวเล็กไม่ยอมโตซักที แต่เจ้าพี่ใหญ่เด็ดทำกับข้าวไปหลายครั้งแล้ว ^_^

No comments:

Post a Comment